On-line výpočet času pro brute force


Množina použitých znaků se skládá z:
Malá písmena (a - z) : 26 znaků
Velká písmena(A - Z) : 26 znaků
Číslice (0 - 9) : 10 znaků
Speciální znaky (.*/?) : 31 znaků

Jak velká je množina všech znaků, které mohly být použity (viz. přehled výše):

Kolik znaků má heslo:

Jaká je rychlost crackeru (pokusů za sekundu):Brute force může v nejhorším případě při této rychlosti trvat:
roků dnů hodin minut sekund