"Netiquette"

 

Autor: ic

 

Tady jsou zapsány nějaká akronyma (zkratky), se kterými se můžete na internetu setkat, všechny zde uváděná pochází z angličtiny a proto na ně narazíte hlavně tam, kde se mluví anglicky a není moc času na psaní, tedy hlavně v chatech akčních her. Na českých chatech byste mohli být někdy nepochopeni, určitě, třeba s jj. Navít tu ještě nejsou všechny, a některé se moc nepoužívají, ale do začátku to rozhodně stačí.

 

Zkratka Anglický význam Český překlad
AAMOF As A Matter Of Fact Vlastně (ve skutečnosti)
AAYF As Always, Your Friend Jako vždy, tvůj přítel (spojenec)
ADN Any Day Now Dnes kdykoliv
AFAIC As Far As I'm Concerned Hned jak se připojím
AFAIK As far as I know Podle toho co vím…
AFK Away From Keyboard Vzdálen od klávesnice/nemám klávesnici
AFGTHTGTTA Are we going to go througth this again Ještě se tím budeme zabývat
AGAN As Good As New Jako nový
AISI As I See It Jak to já vidím
AKA Also Known As Také známý jako
AMBW All My Best Wishes Moje nejupřímnější gratulace
ANFAWFOWS And Now For A Word From Our Web Sponsor A teď slovo sponzorovi našeho webu
AOAS All Of A Sudden náhle
ASAP As soon as possible Hned jak to bude možné
A/S/L? Age/Sex/Location? Věk/pohlaví/bydliště?
ATST At The Same Time zároveň
AWA As Well As stejně jako/tak dobře jako
B4N/BFN Bye For Now Prozatím čus
BAC Back At Computer Z5 u počíače
BBFBBM Body By Fisher, Brains By Mattel Tělo rybáře, mozek od Mattela
BBIAB Be Back In A Bit Za chvíli jsme tu zase
BBIAF Be Back In A Few Za okamžik jsme tu zase
BBL Be back later Za chvíli se vrátím
BBN Bye Bye Now Nyní zbohem
BBS Be back soon Brzy se vrátím
B/C Because Protože
BCNU Be Seeing You Naschledanou/naviděnou
BF Boyfriend Přítel
BFD Big Friggin' Deal Proklatě dobrá dohoda
BHOF Bald Headed Old Fart Starý holohlavý důchodce
BITGOD Back In The Good Old Days Zase ve starých dobrých časech
BL Belly Laugh Smích z plných plic
BM Byte Me Štípni mě
BMGWL Busting My Gut With Laughter Břicho se mi zvedá smíchem
BOT Back On Topic Z5 k tématu
BR Bathroom Toaleta/koupelna
BRB Be right back Včas vráceno
BS Big Smile Velký úsměv
BSOD Blue Screen Of Death Modrá obrazovka smrti (chybové hlášení)
BTA But Then Again Ale pak znovu
BTDT Been There, Done That  
BTW By the way Mimochodem
BTWBO Be There With Bells On Buď tam se zvoněním
BWDIK But What Do I Know? Ale co já vím...?
BWL Bursting With Laughter Vyprsknout smíchy
BYAM Between You And Me Důvěrně(mezi námi dvěma)
BYTM Better You Than Me Lépe tebe než mě(Raději ty než já)
C & G Chuckle and grin Zachichotání a úšklebek
CID Consider It Done Uvážím to/zvažuji to
CIO Check It Out Prověřím to
CMIIW Correct Me If I'm Wrong Oprav mě, jestli se mýlím
CNP... Continued (in my) Next Post  
CRBT Crying Real Big Tears Brečí skutečně velké slzy
C Ya/CU See ya Uvidíme se
C Ya L8R/CUL/CUL8R/CYAL8R See you later/See Ya Later Uvidíme se později
CUS See You Soon Uvidíme se zanedlouho
CWYL Chat With You Later Budeme si povídat později
CYA Cover Your Ass Krýj si zadek
CYS Check your settings Zkontroluj své nastavení
CTS Consider the source  
DBEYR Don't Believe Everything You Read Neveř všemu, co jsi kdy četl
DETI Don't Even Think It  
DGT Don't Go There Nechoď tam
DHYB Don't Hold Your Breath Nezadržuj dech/nezapomeň dýchat
DILLIGAD Do I Look Like I Give A Damn  
DKDC Don't Know Don't Care nevíšš, nestraš
DL Download Stahování
DLTBBB Don't Let The Bed Bugs Bite  
DOM Dirty Old Man Škaredý starý muž
DOS Dozing Off Soon  
DQYDJ Don't Quit Your Day Job Neopouštěji svou (denní) práci
DRIB Don't Read If Busy Nečti (to) jestli ruším
DTRT Do The Right Thing Děláš správnou věc
DWB Don't Write Back Neodepisuj!
DWPKOTL Deep Wet Passionate Kiss On The Lips Dlouhý smyslně vášnivý polibek na ústa
EAK Eating At Keyboard Jím u klávesnice (na klávesnici)
EG Evil Grin Zlomislný smích (zlý smích)
EMSG Email Message Emailová zpráva
EOD End Of Discussion Konec diskuze
EOL End Of Lecture Konec přednášky/Nech si svoje přednášky
EOM End Of Message Konec zprávy
EOR End Of Rant Konec chvástání/Nevytahouj se
EOT End Of (message) Thread Konec této série (zpráv)
ES Enough Said Řekl konec!
ESO Equipment Smarter Than Operator Nástoje chytřejší než operátor
ETLA Extended Three Letter Acronym  
FAQ Frequently asked questions Často pokládané dotazy
F2F Face To Face Z očí do očí
FC Fingers Crossed Zkřížené prsty
FCOL For Crying Out Loud Pro hlasitý brek zvenku
FMA Fuck My Ass Mrdá můj zadek
FNB Football And Beer Fotbal a pivo
FOAF Friend Of A Friend Přítel přítele
FOB Fresh Off The Boat  
FOFL Falling On The Floor Laughing Smíchy se válím po podlaze
FOMCL Fell Off My Chair Laughing Smíchy jsem spadl z židle
FUBAR Fouled Up Beyond All Recognition  
FUD Fear, Uncertainty and Doubt Strach, nejistota a pochybnosti
FTASB Faster Than A Speeding Bullet Rychlejší než letící kulka
FTTB For The Time Being Zatím/prozatím
FWIW For What It's Worth? Proč, to má cenu?
FYA For Your Amusement Pro tvou zábavu (Pro vaše pobavení)
FYI For your information Pro tvou informaci
(G)/G Grin Úšklebek
G2G Gotta Go Musí(m) jít
GAGF Go and get fucked Táhni dál
GAL Get A Life Získat život
GAS Greetings And Salutations Blahopříní a pozdravy
GD&R Grinning, Ducking And Running  
GF Girlfriend Přítelkyně
GFN Gone For Now  
gg Good game Dobrá hra
GGP Gotta Go Pee Musím jít čůrat
GIGO Garbage In, Garbage Out Odpad uvnitř, odpad venku
GIWIST Gee, I Wish I'd Said That Jémine, přeji si, abych souhlasil
GL Good Luck Hodně štěstí
GLYASDI God Loves You And So Do I Bůh tě miluje a já také
GMAB Give Me A Break Dej mi přestávku
GMBO Giggling My Butt Off  
GMTA Great Minds Think Alike Namyšlenec uvažuje podobně
GNBLFY Got Nothing But Love For You Nemám nic, než lásku k tobě
GR8 Great Skvěle
GTG Gotta Go Pee  
GTSY Glad to see you Rád tě vidím
H&K/HAG Hug And Kiss Obětí a polibek
HAGN Have a good night Dobrou noc
HAND Have a nice day Měj se hezky
HB Hurry Back pospěš/zdrhej
HCIT How Cool Is That Jak cool je to
HF Have Fun bav se
HHIS Hanging head in shame Stydím se
HHOK Ha Ha, Only Kidding Ha Ha, Pouze žertuji
HIG How's It Going Jak to chodí?
HIIK Heck If I Know  
HMOFG Holy Mother Of Friggin' God Svatá matko boží
HOAS Hold On A Second Vydrž ještě chvíli
HT Hi There Ahoj tam
HTH Hand To Heart (I'm being honest) Ruku na srdce
HTH Happy To Help Jsem rád, že jsem pomohl
HTH Hope this helps Doufám, že to pomůže
HUB Head Up Butt  
IAC/IAE In Any Case/In Any Event V každém případě
IAG It's All Good Všechno je to dobrý
IANAL I Am Not A Lawyer, (but…) Nejsem právník (ale…)
IBTD I Beg To Differ Nesouhlasím
IC I see Vidím
IDGI I Don't Get It Nedokážu to
IDST I Didn't Say That To jsem neřekl
IDTS I Don't Think So Nemyslím si
IDTT I'll Drink To That Na to se napiju
IGP I Gotta Pee Jdu čůrat
IIRC If I Recall Correctly Jestli si správně vzpomínám
IIWM If It Were Me Jestli to jsem já
IKWUM I Know What You Mean Vím, co myslíš
ILICISCOMK I Laughed, I Cried, I Spat Coffee (or Coke) On My Keyboard Smíchy jsem vyprskl kafe (nobo kolu) na svou klávesnici
ILY I Love You Mám tě rád
IMNSHO In My Not So Humble Opinion Podle mého né tak skromného názoru
IMO In My Opinion Dle mého názoru
IMHO In my humble opinion Podle mého skromného názoru
IMNSHO In my not so humble opinion Podle mého ne příliš skromného názoru
IMVHO In my very humble opinion Podle mého velmi skromného názoru
INMP It's Not My Problem To není můj problém
INPO In No Particular Order  
IOW In other words Jinými slovy
IRL In real life V opravdovém životě
ISS I Said So Řekl jsem, že jo
ISWYM I See What You Mean Vím, co myslíš
ITIGBS I Think I'm Gonna Be Sick Myslím, že budu nemocný/Hodím se marod
ITM In The Money V hotovosti
IWALY I will always love you Tebe budu vždy milovat
J4G Just For Grins Jen pro smích
JFYI Just For Your Information Jen pro tvou informaci
JK Just kidding Jen si dělám srandu
JIC Just In Case Pro případ
JMHO Just My Humble Opinion Jen můj skromný názor
JMO Just My Opinion Jen můj názor
JMS Just Making Sure Jen se ujišťuji
JTLYK Just To Let You Know Jen abys(te) věděl(i)
JTYWTK Just Thought You Wanted To Know Jen jsem myslel, že to chceš vědět
JW Just Wondering Jen zvědavost
K OK OK
KISS Keep It Simple, Stupid  
KIR Keeping It Real Nechť je to skutečnost
KIT Keep In Touch Zůstaň v kontaktu/sleduj(te)
KMA Kiss My Ass Polib mi prdel
KMYF Kiss Me You Fool Polib mi, magore
KOC/KOTC Kiss On Cheek/Kiss On The Cheek Polibek na tvář
KOL Kiss On Lips Polibek na rty
KWIM Know What I Mean Věz(te), co mám na mysli
KYPO Keep Your Pants On Zavři hubu
L Laugh Smích
L8R Later Později
L8R G8R Later 'Gator  
LAB&TYD Life's A Bitch & Then You Die  
LB Leid back Leháro/pohoda
LDTTWA Let's Do The Time Warp Again Udělejme znovu zborcení času
LHM Lord Help Me Pane pomoz mi
LHO/LMHO Laughing Head Off/Laughing My Head Off Smíchy mi jde hlava kolem
LHU Lord Help Us Pane momoz nám
LLTA/LALOTA Lots And Lots Of Thunderous Applause Mnoho a mnoho burácejícího potlesku
LMAO Laughing My Ass Off Smíchy se mi rozevírá zadek
LMK Let Me Know Dej mi vědět
LMSO Laughing My Socks Off Smíchy mi padají ponožky
LOL Laughing out loud/Lot of laugh Hlasitě se směji
LSHMBB Laughing So Hard My Belly is Bouncing Směji se tak tvrdě, že mi z toho poskakuje břicho
LSHMBH Laughing So Hard My Belly Hurts Smíchy mě rozbolelo břicho
LTIC Laughing 'Til I Cry  
LTNS Long Time No See Dlouho jsem tě neviděl
LTR Long Term Relationship Dlouhodobý vztah
LTS Laughing To Self Směji se sám sobě
LUWAMH Love You With All My Heart Miluji tě z celého srdce
LY Love Ya Miluji tě
LY4E Love You Forever Miluji tě navždy
LYL Love Ya Lots Hrožně tě miluji
LYLAS Love You Like A Sister Miluji tě jako sestru
MHOTY My Hat's Off To YouN2M Not Too Much  
MLA Multiple Letter Acronym Vícenásobná zkratka
MorF Male or Female? Muž nebo žena?
MOTAS Member Of The Appropriate Sex Člen příslušného pohlaví
MOTOS Member Of The Opposite Sex Člen opačného pohlaví
MOTSS Member Of The Same Sex Člen stejného pohlaví
MTF More To Follow  
MYOB Mind your own bussiness Starej se o sebe
NADT Not A Darn Thing  
NAK Nursing At Keyboard Ošetřování klávesnice
NBD No Big Deal Žádný velký obchod
NBIF No Basis In Fact Není to založené na skutečnosti
NE1 Anyone Kdekoliv
NFW No Friggin' Way  
NIMBY Not In My backyard Ne na mém dvorečku
MYOB Mind your own bussiness Starej se o sebe
NM Never Mind Nevadí
NMJC Nothing Much, Just Chillin'  
NNITO Not Necessarily In That Order Né nezbytně v tomto pořadí
NOYB None Of Your Business To není tvá starost
NP No problem Není problém
NRG Energy Energie
NRN No Reply Necessary Nemusíš odpovídat
NSS No Suck, Sherlock To neřeš, Sherlocku
OBTW Oh By The Way A mimochodem
OIC Oh, I See Á, vidím
OMDB Over My Dead Body Přes mou mrtvolu
OMG Oh My God Oh můj bože
OMFG Oh My Fucking God také Oh můj bože (toto píšou obvykle ti méně štastní)
OMIK Open Mouth, Insert Keyboard Otevři ústa, vlož klávesnici
ONNA Oh No, Not Again Ale né, né znovu
OOC Out Of Character Bezcharakterní
OOTB Out Of The Box Z krabičky
OT Other Topic Jiné téma
OTF On The Floor Na podlaze
OTL Out To Lunch Přestávka na jídlo
OTOH On the other hand Na druhé straně…
OTTOMH Off The Top of My Head Nad mojí hlavou
OWTTE Or Words To That Effect Nebo něco v tom smyslu
PAW Parents Are Watching Rodiče pracují
PEBCAK Problem Exists Between Chair And Keyboard Problém je mezi židlí a klávesnicí
PITA Pain In The Ass Bolest v pozadí
PLOKTA Press Lots Of Keys To Abort Pro přerušení pomačkej mnoho kláves
PLZ (někdy PLS) Please Prosím
PM Private Message Osobní zpráva
PMBI Pardon My Butting In Pardon, že ruším rozhovor
PMFJI Pardon Me For Jumping In Omlouvám se, že vám skáču do řeči
POAHF Put On A Happy Face Nasaď(te) úsměv
POSSLQ Person of Opposite Sex Sharing Living Quarters Osoba opačného pohlaví zdílí obydlí
POTS Plain Old Telephone System Prostý starý telefonní systém
POV Point Of View Úhel pohledu/hledisko
PTB Powers That Be Vyšší moc(i)
QT Cutie Zajíček
RBTL Read Between The Lines Číst mezi řádky
RE Regarding Týkající se/ve věci
RL Real Life Pravý život
RLF Real Life Friend Pravý život příteli
RME Rolling My Eyes Koulím oči
RMLB Read My Lips Baby Čti mé rty baby
ROTFL/ROFL Rolling On the Floor Laughing Válím se smíchy po zemi
ROTFLAHMS Rolling On The Floor Laughing And Holding My Side Smíchem se válím po zemi ze strany na stranu
ROFLWTIME Rolling On Floor Laughing With Tears In My Eyes Smíchy se válím po zemi a mám slzy v očích
ROFLUTS Rolling On Floor Laughing Unable to Speak Válím se po podlaze a dusím se smíchy
ROTFLMAO Rolling on the floor, laughing my ass off … a smíchy se mi rozevírá … zadek
ROTM Right On The Money Přímo na penězích
RPG Role Playing Games  
RSN Real Soon Now Teď skutečně brzy
RTFM Read The Fucking Manual Přečti si ten ….. manuál
RTK Return To Keyboard Vrať se na klávesnici
RU Are You? Jsi?
RUOK Are You OK Jsi v pořádku?
S Smile Úsměv
S^ 'S Up (What's Up?) Co se děje?
S&G Sucks and Grins Úšklebky
SCNR Sorry, Could Not Resist Promiň, nemůžu se brání
SETE Smiling Ear To Ear Úsměv od ucha k uchu
SFLA Stupid Four Letter Acronym  
SHID Slaps Head In Disgust Vyválet hlavu ve špíně
SIG Special Interest Group Skupina se zvláštními zájmy
SNERT Snot-Nosed Egotistical Rude Teenager  
SO Significant Other Podstatný rozdíl
SorG Straight or Gay Přímý nebo homosexuál
SOL Suck Out Of Luck Nemám štěstí
SOT Short Of Time Ještě před chvílí
SOTMG Short Of Time Must Go Před chvílí musel jít
STFO Shut the Fuck Off Zklapni a odprejskni
STFU Shut the Fuck up  
STO Sticking Tongue Out  
ST-TNG Star Trek, The Next Generation Star Trek nové generace
SUAKM Shut Up And Kiss Me Zklapni a polib mě
SW Sure Win Jistá výhra
SWAK Sealed With A Kiss  
SWAG Scientific Wild Ass Guess  
SWDYT So What Do You Think? Tak co si myslíš?
SWMBO She Who Must Be Obeyed Ona, která se musí podřídit
SYS See You Soon Brzy naviděnou
SYSOP System Operator Dispečer
SYT Sweet Young Thing Sladká mladá záležitost
SUYF Shut Up You Fool Zmlkni hlupáku
TAFN That's All For Now To je pro zatím vše
TAFT That's A Frightening Thought To je hrozná představa
TEOTWAWKI The End Of The World As We Know It Konec světa, tak jak ho známe
TITK Tears In The Keyboard Slzy v klávesnici
TMA Take My Advice Dej na mou radu
TMI Too Much Information Příliš mnoho informací
TNSTAAFL There's No Such Thing As A Free Lunch Není nic takového jako oběd zdarma
TCOY Take Care Of Yourself Starej se o sebe
TDM Too Damn Many  
TGIF Thank God It's Friday Díky bohu je pátek
TIA Thanks in advance Díky moc
TIC Tongue In Cheek  
TILII Tell It Like It Is Říkej to je, to mám rád
TLA Three Letter Acronym 3 písmená akronyma
TLGO The List Goes On Seznam pokračuje
TNT Till Next Time Až do příště
TOH The Other Half Další polovina
TOY Thinking of you Myslím na tebe
TPTB The Powers That Be Vyšší síly
TTFN Ta Ta For Now Prozatím díky
TTYL Talk (Type) to you later Napíšu ti později
TY Thank You Děkuji ti
UL Upload Odesílání
U2 You Too Ty také
UR Your/You Are Tvůj/ty jsi
unPC unPolitically Correct Politicky nekorektní
VFM Value For Money Hodnota peněz
VBG Very Big Grin Veliký úšklebek
w/e Whatever Cokoliv
W8AM Wait A Minute Počkej minutku
WAG Wild Ass Guess Divoký zadek hádám
WAYD What Are You Doing Co to děláš
WB Welcome Back Vítej zpět
WBS Write Back Soon Brzy odepiš
WCA Who Cares Anyway Kdo se vždicky stará
WDIK What Do I Know Co já vím
WDYS What Did You Say? Cos říkal?
WDYT What Do You Think? Co si myslíš ty?
WDYWTA What do you wanna talk about O čem se chceš bavit
WTF What the fuck Co kruci
WYSIWYG What you see is what you get Co vidíš, to dostaneš
YMMV Your mileage may vary Tvá životní zkušenost může být různá
YR You are Ty jsi
2G4 Together Společně
*g* Giggle Tichý smích